زن قاتل با اعتراف دخترش به دام افتاد

 زن قاتل با اعتراف دخترش به دام افتاد

زن قاتل با اعتراف دخترش به دام افتاد

همزمان با مرگ مشکوک مردی جوان، دختر وی مدعی شد که مادرش با ریختن دارویی در غذای پدرش او را به قتل رسانده است. به‌ دنبال این ادعا تحقیقات به دستور بازپرس حبیب‌الله صادقی آغاز شد و در بررسی‌های اولیه زن جوان بازداشت شد.

گرچه او ابتدا منکر قتل همسرش بود و مرگ همسرش را ناشی از سکته قلبی می‌دانست اما مدارک و شواهد پلیسی در نهایت ارتکاب قتل به دست زن جوان را اثبات و وی به قتل اعتراف کرد.

او اختلاف خانوادگی و اجازه ندادن همسرش برای رفتن وی به سر کار را انگیزه قتل عنوان کرد اما در ادامه تحقیقات مشخص شد که زن جوان قبل از آن نیز چندین بار برای به قتل رساندن همسرش اقدام کرده اما ناموفق مانده است. این زن مدعی شد به دو مرد حدود ۵۰میلیون تومان پرداخت کرده بود تا شوهرش را بکشند اما آن‌ها پول‌ها را گرفته و بدون آن‌که نقشه قتل را اجرا کنند متواری می‌شوند.

در اقدام بعدی او با مرد مکانیکی آشنا شده بود و قرار گذاشتند وی ترمز خودروی شوهرش را خراب کند اما این بار نیز مرد جوان جان سالم به در برده بود.

در سومین مرحله زن جوان که در مغازه فروش نان فانتزی کار می‌کرد با آشپزی آشنا شده و به او پیشنهاد داده بود قرص‌هایی به شوهرش بدهد که باعث بالارفتن فشار خون و سکته می‌شود تا هیچ ردی از جنایت باقی نماند. زن جوان نیز چند بار قرص‌ها را در غذای شوهرش ریخته بود که آخرین بار دارو اثر کرده و مرگ او را رقم می‌زند.

بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت دستور ادامه تحقیقات در این رابطه را صادر کرد.

م مشایی

Related post