Tags : آمل امروز

کوچه امامزاده ابراهیم یا کوچه وعده ها؟!

اختصاصی آمل امروز/۲۶اسفند سال ۱۳۹۵ یعنی دقیقا دو ماه پیش از انتخابات شورای شهر سال ۱۳۹۶، نمونه طرح تهیه شده برای ساماندهی و پیاده راه سازی کوچه امام زاده ابراهیم آمل، از طرف یکی از اعضای شورا که کاندیدای دوره ی بعدی هم بود، ارائه شد. طرحی که به گفته ی بعضی منتقدین بسیاری از […]Read More