Tags : تجاوز

تجاوز به دختران جوان در جوی آب

آمل امروز/ پسر جوانی که حوالی مترو باقری پرسه میزد و با تعقیب دختران جوان و هول دادن آنان در کانال آب به آنان تجاوز میکرد با هوشیاری پدر یکی از شاکیان به دام افتاد و به اعدام محکوم شد. پانزدهم مرداد ماه ۹۶ با شکایت مردی که همراه دختر ۱۶ ساله اش به نام […]Read More