Tags : فهیمه دلیری،گپ ژله،صابون تزئینی،قصر شکلاتی

صمیمانه با فهیمه دلیری

اختصاصی آمل امروز: همه ی خانمها برای مهمانی های کوچک و بزرگشان به دنبال بهترین و شیکترین پذیرایی هستند تا در پذیرایی از مهمانشان سنگ تمام بگذارند. هر کسی که دنبال بهترین و جدید ترین انواع ژله و دسر باشد بی شک نام فهیمه دلیری را شنیده است.  مربی جوان و خوش آتیه ای که […]Read More