آمل برای خلافکاران امنیت نخواهد داشت

 آمل برای خلافکاران امنیت نخواهد داشت

:آمل امروز

پلمپ ۱۱ واحد مسکونی فعال در فروش مواد مخدر

به گزارش پایگاه خبری آمل امروز با دستور دادستان عمومی و انقلاب آمل ۱۱ واحد مسکونی که ساکنان آن اقدام به فروش مواد مخدر می کردند پلمب شد.

این واحد های مسکونی که در تهیه و توزیع مواد مخدر و آلوده کردن جوانان شهر نقش داشتند با حضور شخص محمد طالبی دادستان آمل و سرهنگ باقری جامخانه فر مانده انتظامی آمل پلمب شد.

براساس این گزارش ۵ واحد مسکونی در دباغچال و ۴ واحد در رضوان ۳۸ و ۲ واحد در رضوان ۴۰ مجموعا ۱۱ واحد مسکونی با دستور دادستان از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر پلمب شد.

 

م مشایی

Related post