بحران را با بحران نمیتوان حل کرد

 بحران را با بحران نمیتوان حل کرد

آمل امروز:

■ بحران را با بحران نمی توان حل کرد!

“به بهانه جابجایی محل دفن زباله از عمارت به منطقه جنگلی وزیبای شوکاشور روبروی نارنجستان هراز شهرستان آمل”

● مریم پروین ؛
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

□بحث شیوه  تولید ، حمل و نقل و دفن زباله در شهرستان آمل ودیگر شهرهای استان مازندران و ایران پس از چندین دهه،بحثی فراگیر شده است و انباشت زباله های تر و خشک و عفونی در محل دفن و خطرات ناشی از آن ،اعم  از بهداشتی ، محیط زیستی ، روانی و غیره بر کسی پوشیده نیست . به نظر می رسد که این دغدغه از چالش به مساله و از  مساله به بحران تبدیل شده است . بحرانی که پس از آن که صدای آن به گوش رئیس جمهوری کشور می‌رسد ، در یک ضرب الاجل پانزده روزه سایت جدیدی را از کارشناسان برای دفن پسماند و زباله های جدید طلب می نماید ، اما مدل انتخاب سایت جدید به جای عبور از بحران تبدیل به بحران جدید می‌شود.
در این مقال به طور خلاصه به چند نکته و چند پیشنهاد پرداخته می‌شود:
انعکاس این بحران به شخص رییس جمهوری فارغ از اینکه از سر خیر خواهی بوده ، یا مانور و قدرت‌نمایی ،  فاقد ارائه راهکارهای مطالعه  شده و  استاندارد  و امکان سنجی بوده و از سوی دیگر ،صدور  دستور  رئیس جمهوری  با یک ضرب الاجل کوتاه مدت، به جای دستور العمل برای مطالعات درست از سوی دیگر ، خود محل تامل و بازاندیشی نقادانه است.
انتخاب  دو  سایت در  دو شهرستان سبب شد مطالبات و اعتراضات به نفع زمین شهرستان مجاور از سوی گروه های مختلف و  بعضی از مسئولین  دو شهرستان شکل بگیرد و در پیامد آن، اعتراضاتی نسبت به کلیت کارشناسی پدید آمده و در فضای مجازی کارزارهای مختلفی که با سرعت به گردش در آمد ، اوضاع روانی نامناسبی را  در جامعه ایجاد کرده و یاس و نومیدی را به بحران موجود افزود.
شاید بتوان گفت جدای از نقش فرماندار و به وبژه نماینده مجلس ، مرجعی که می‌تواند  با دانش محوری و با شفافیت این بحران را مدیریت کند شوراهای شهرستان،  شهر و بخش هستند.  شورای شهر آمل با بهره گیری از تدبیر،  می‌تواند با روش مطالبه گری درست،همزمان با مطالعه و پژوهش و مشورت و استفاده از متخصصان ، کارشناسان ، جامعه شناسان ، سازمانهای مردم نهاد ، ادارات ذیربط ،صنوف مرتبط و انجمن های مختلف؛ کار گروهی با حضور اجماعی از صاحب نظران را تشکیل داده  تا این  فضای ملتهب  روانی و اجتماعی را بهبود بخشد این کارگروه می تواند با امکان سنجی و بررسی کارشناسی راهکارهای متعدد،  بهترین و کارآمدترین راهکار جامع را با لحاظ پیوست های زیست محیطی و اجتماعی، شناسایی کرده و الزامات کار اجرایی کارآمد و کم هزینه را فراهم سازد.
نا گفته نماند شهرستان آمل دو تجربه کار گروهی خوب در کارنامه دارد : ۱_جلوگیری از احداث سد در جنگل بلیران
۲ _ جلوگیری ازحفر چاه های آب آشامیدنی جدید برای شهرهای گروه الف.

م مشایی

Related post