بستری کردن زن جوان در کمپ برای فرار از مهریه

 بستری کردن زن جوان در کمپ برای فرار از مهریه

چند روز قبل زن جوانی به پلیس رفت و از ناپدید شدن خواهرش خبر داد و گفت: مهناز، خواهرم، مدت‌هاست که با شوهرش اختلاف دارد و همین اختلاف باعث شد که مهریه‌اش را به اجرا بگذارد، حدود ۲ سالی هم می‌شد که جدا از همسرش زندگی می‌کرد. اما از روز دوم بهمن‌ماه خواهرم ناگهان ناپدید شد و تصور می‌کنم که شوهرش در این ماجرا نقش داشته باشد.

با شکایت زن جوان، به دستور بازپرس محمدتقی شعبانی، شوهر مهناز به دادسرای امور جنایی تهران احضار شد و در رابطه با ناپدید شدن همسرش گفت: همسرم به شیشه اعتیاد دارد و حالا هم او را در کمپ ترک اعتیادی بستری کرده‌ام.

مرد میانسال در ادامه گفت: من و او با هم اختلاف داریم، با اینکه خانه‌ای را به نامش کرده‌ام، او مهریه ۵۰۰ سکه‌ای خودش را که حدود ۱۱ میلیارد تومان می‌شود به اجرا گذاشته است. دادگاه هم به نفع او حکم داد و خانه دیگرم و مغازه‌ام توقیف شد. اما همه اینها باعث نشد که من از او کینه به دل بگیرم. اگر مهناز را به کمپ ترک اعتیاد برده‌ام به خاطر این است که مواد را ترک کند.

در حالی که مرد میانسال چنین ادعایی داشت، در تحقیقات صورت‌گرفته از سوی بازپرس جنایی مشخص شد که مهناز هیچ اعتیادی به مواد مخدر ندارد. بنابراین به دستور بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران، زن جوان از کمپ ترک اعتیاد ترخیص شد.

مهناز که ۵ روز در کمپ ترک اعتیاد گرفتار شده بود، در تحقیقات گفت: همسرم زمانی که رأی دادگاه را به ضرر خودش دید، چنین نقشه‌ای طراحی کرد تا من مجبور شوم از مهریه‌ام گذشت کنم. روز حادثه برای دیدن پسرم به خانه‌مان رفته بودم که ناگهان ۲ مرد وارد خانه شده و مرا با زور و خشونت با خود بردند. آنها مرا به زیرزمین خانه‌ای انتقال داده و از من تست اعتیاد گرفتند.

وی ادامه داد: گرچه جواب تست اعتیادم منفی بود، اما آنها مرا در این مدت به‌زور و در بدترین شرایط در کنار چندین زن معتاد نگه داشتند و اجازه خروج نمی‌دادند. با توجه به اظهارات زن جوان، به دستور بازپرس جنایی، همسر مهناز بازداشت و در اختیار اداره آگاهی قرار داده شد

م مشایی

Related post