جهان

پارلمان فرانسه لایجه پرحاشیه دولت مکرون را تصویب کرد

مجلس ملی فرانسه با وجود رأی منفی مخالفان دولت، یک لایحه «ضد اسلامی» جنجالی را تصویب کرد. خبرگزاری فرانسه دیشب

ادامه مطلب