دانستنی های ترافیکی؛رابطه خشم و تصادفات

 دانستنی های ترافیکی؛رابطه خشم و تصادفات

تأثیر پرخاشگری و خشم راننده بر تصادفات

تصادفات یکی از عوامل اصلی مرگ و میر کشورهای در حال توسعه از جمله کشورمان است .

امروزه این موضوع به یکی از مسائل مهم پیش روی مهندسان ترافیک و مدیران برنامه ریزی حمل و نقل شده و از طرفی عامل انسانی تأثیر گذارترین علت در تعیین سطح ایمنی ترافیک جاده‌ای از میان عوامل سه‌گانه :راه ، وسیله نقلیه و انسان است .

شرایط رانندگی به ویژه شرایط روانی، اخلاقی و اجتماعی بسیار متعدد هستند . امور مربوط به رانندگی از آن جهت که اموری غیرقابل پیش بینی بوده و دائماً اتفاق می افتد و امور خطرناکی را شامل می شوند عوامل خشم برانگیز هستند .

رانندگان در این امر بسیار متفاوت هستند . سطح خطر‌ پذیری در رانندگان یکی از فاکتورهای مهم عامل انسانی در رانندگی و تأثیرگذار در ایمنی ترافیک است. در سال‌های اخیر مطالعه‌ی ارتباط میان رفتار رانندگان بر اساس ویژگی‌های شخصیتی با استفاده از برداشت‌های میدانی و پرسشنامه‌های خود اظهاری سهم بسزایی در مطالعات ایمنی ترافیک داشته است .

تحلیل همبستگی، ارتباط معناداری میان سن و سنوات رانندگی رانندگان با برخی از عامل‌های مقیاس خشم و همچنین میان میزان خشم راننده با درگیری در تصادفات ترافیکی نشان می‌دهد .

مقایسه نتایج مطالعه انجام شده با سایر کشورها حاکی از آن است که میزان خشم رانندگان ایرانی نسبت به رانندگان هندی کمتر و نسبت به رانندگان اروپایی بیشتر است …

راننده پرخاشگر ، راننده‌ای است که با توسل به درگیری و خشونت، قصد انجام اعمال خلاف مقررات راهنمایی و رانندگی را دارد.
اعمالی همچون تغییر مسیر ناگهانی و خطرناک، سبقت غیرمجاز، رعایت نکردن فاصله مناسب طولی و عرضی، بوق زدن‌های مکرر، استفاده از نور بالا برای تنبیه دیگران، حرکت سریع و تعقیب و گریز خودرویی، سرعت‌های نا‌بجا، مانور و تغییر مسیر به‌طور مکرر، اشغال طولانی خط سبقت، ترمزهای ناگهانی و مکرر، انحراف از مسیر اصلی و عبور از خط مقابل برای رهایی از ترافیک غیر روان و قانون‌شکنی و دیگر رفتارهای ناپسند همراه با فحاشی و هتاکی به دیگران، در کارنامه رانندگی افراد پرخاشگر کاملا مشهود است.

این عوامل به‌طور مجزا باعث بروز عکس‌العمل‌های نامناسب یا کاهش توانایی‌های فکری و جسمی راننده خواهند شد.
رانندگی یکی از مواردی است که شخصیت انسان را در اجتماع آشکار می‌کند و تقریبا می‌توان گفت که ابعاد فرهنگی رشد اجتماعی و میزان ادب و علاقه او را نسبت به همنوعانش نشان می‌دهد. نیاز راننده به داشتن فرهنگ و تجربه بالا و اطلاع کافی از مسائل قانونی و فنی، مقوله‌ای ضروری برای نشان‌دادن عکس‌العمل‌های مناسب است.

از راه های‌کنترل خشم در هنگام رانندگی میتوان به : افزایش آستانه تحمل، تغییر باورها و نگرش های فرهنگی اجتماعی ناصحیح، پذیرش و اطاعت از  مقررات و انجام رفتار قانونمند ، درک متقابل و رفتار همدلانه با دیگران و اجتناب از رفتارهای هیجان پذیری کاذب، شیوه‌های کارآمدی در جهت خویشتنداری اشاره‌نمود .

ستوانیکم مرتضی ابراهیمی.کارشناس پلیس راهور استان‌ مازندران

ونوشه عزیزی

Related post