رتبه سوم عملکرد فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در کشور

 رتبه سوم عملکرد فرهنگ و  ارشاد اسلامی مازندران در کشور

با رشد فعالیت های فرهنگی ، هنری رسانه ای در سال ۹۸ ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران رتبه سوم در بین استان های کشور را به دست آورد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ، براساس ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور که از سوی دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت ، ارشاد مازندران با رشد۳۸ درصدی فعالیت های گوناگون فرهنگی هنری و رسانه ای ، توانست رتبه سوم کشوری را در زمینه ” جهش و رشد قابل ملاحظه نسبت به سال گذشته ” را به دست آورد .
در همین راستا ، علی اصغر کاراندیش مروستی ، معاون حقوقی امور و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه ای ، این موفقیت را به استاندار محترم مازندران و عباس زارع مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و همکارانش تبریک گفته و برای آنها آرزوی موفقیت های بیشتر نمود .

ونوشه عزیزی

Related post