رونمایی از عکسهای منتخب اشکواره حسینی

 رونمایی از عکسهای منتخب اشکواره حسینی

آمل امروز: 

عکسهای منتخب ششمین دوره اشکواره حسینی در اداره ارشاد اسلامی شهرستان آمل به نمایش گذلشته شد.

سمانه شیرازی دبیر سرویس عکس اشکواره حسینی اظهار داشت با اینکه فراخوان ششمین مرحله اشکواره حسینی در سطح ملی و کشوری بود اما به جز ایران حدود ۵۰ اثر از افغانستان،عراق و ترکیه داشتیم که این عکسها نتوانست توجه هیآت داوران را جلب کند.

در مجموع ۱۳۶۵ اثر از ۲۷۳ عکاس به دست ما رسید که در نهایت ۳۲ اثر به مرحله پایانی راه یافت.

م مشایی

Related post