شبیخون دادستان آمل به نانوایی های متخلف

 شبیخون دادستان آمل به نانوایی های متخلف

سید عباس حسینی فرماندار و مهدی محمدی دادستان آمل به طور سرزده از نانوایی‌های شهر بازدید و متخلفین را با در نظر گرفتن اخطار‌های قبلی، پلمپ کردند.

سیدعباس حسینی گفت: ۳ نانوایی در شهرستان آمل به علت گرانفروشی، عدم حضور متصدی، عرضه نان خارج از شبکه، استفاده از آرد قاچاق، فروش آرد دولتی با دستور دادستان دستور پلمپ دریافت کردند.

به گفته حسینی براساس این گزارش، بازدید‌های سرزده و هر روزه از نانوایی‌های شهرستان به منظور تنظیم بازار و رضایت شهروندان ادامه خواهد داشت.

م مشایی

Related post