عمارت منوچهری زیبای با شکوه

 عمارت منوچهری زیبای با شکوه

آمل امروز:

تمام کسانی که به مناطق مرکزی آمل آشنایی دارند و گذرشان به حوالی نیاکی محله و پایین بازار می افتد حتما عمارت با شکوه منوچهری را دیده اند که چون نگینی بر چهره شهر می درخشد.

نیاکی محله از محلات قدیمی شهر آمل بوده و در بخش تاریخی شهر واقع شده است .

این خانه ساختمانی اصالتا مربوط به دوران قاجار متعلق به ارباب منوچهری از اربابان شهر آمل بوده است و تا قبل از اینکه به تملک سازمان میراث فرهنگی در آید همچنان در اختیار بازماندگان خانه منوچهری بوده است.

این بنای زیبا هم اکنون به عنوان مجموعه فرهنگی، پذیرایی عمارت منوچهری در حال بهره‌برداری میباشد .

م مشایی

Related post