قاتل تکفیری در مشهد اعدام شد

 قاتل تکفیری در مشهد اعدام شد

حکم اعدام عبداللطیف مرادی به اتهام محاربه، صبح امروز یعنی ۳٠ خردادماه ۱۴٠۱ در حضور جمعی از شهروندان و مسئولان از طریق چوبه دار در محل زندان وکیل آباد مشهد به مرحله اجرا در آمد.

م مشایی

Related post