من عقیم هستم ت چطور باردار شدی

 من عقیم هستم ت چطور باردار شدی

آمل امروز:

بعد از آزادی از زندان متوجه شدم همسرم باردار است. پدر بچه من نیستم. 

در جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضیمتین راسخ و با حضور یک مستشار برگزار شد ابتدا مرد جوان به نام محسن به تشریح شکایتش پرداخت .این مرد ۳۵ساله گفت :چند سال پیش ازدواج کردم اما چون من و همسرم بچه دار نمی شدیم بارها به پزشک مراجعه کردیم و تحت درمان قرار گرفتیم. تا اینکه متوجه شدم من امکان بچه دار شدن ندارم. به همین خاطر همسرم از من طلاق گرفت و رفت.

وی ادامه داد: دو سال قبل با زن جوانی به نام مریم آشنا شدم و او را به عقد موقتم درآوردم و او را صیغه ۹۹ ساله کردم اما مدتی بود با مریم اختلاف پیدا کرده بودم. تا این که یک سال پیش وقتی از محل کارم به خانه برمی گشتم چند مامور به من مظنون شدند و در بازرسی از کیفم چند پوکه فشنگ به دست آوردند.

وی گفت: من خودم از این ماجرا شوکه شده بودم و نمی دانستم پوکه های فشنگ چطور از کیفم سر در آورده اند اما مأموران مرا بازداشت کردند ۴۰ روز در زندان بودم. در این مدت بارها گفتم احتمالا یکنفر با من دشمنی کرده و برایم پاپوش درست کرده است تا اینکه سرانجام با سپردن وثیقه آزاد شدم. من پس از بازگشت به خانه متوجه شدم همسرم باردار است. از شنیدن این خبر شوکه و به همسرم مشکوک شدم و فکر خیانت  او به ذهنم رسید. آنجا بود که احساس کردم همسرم برایم پاپوش درست کرده و پوکه ها را در کیفم جاسازی کرده بود تا مرا به دردسر بیاندازد.

وی ادامه داد: با بارداری همسرم اختلاف ها بین ما بیشتر شد .من از همسرم خواستم تا حقیقت را برایم بگوید اما قبول نکرد. او می گفت فرزندی که در شکم دارد متعلق به من است و باید بعد از به دنیا آمدن فرزندش با نام خودم برای او شناسنامه بگیرم. اما من قبول نکردم.امکان ازمایش DNA هم قبل از تولد نوزاد ممکن نبود. به همین خاطر تا به دنیا آمدن فرزندم صبر کردم. حالا به دادگاه آمده ام و از همسرم شکایت و درخواست اثبات نسب دارم.

با پایان اظهارات این مرد زن جوان که حالا دو ماه از به دنیا آمدن فرزندش گذشته به قضات دادگاه گفت: همسرم مرد بدبینی است .او گمان می کند من با نقشه او را به زندان انداختم تا ماجرای خیانتم را پنهان کنم. اما اشتباه می کند. فرزندم متعلق به اوست و باید برایش شناسنامه بگیرد .من هم درخواست اثبات نسب دارم.

این زن ادامه داد: در دو ماهی که از به دنیا امدن فرزندم گذشته خودم به تنهایی و سختی از او مراقبت می کنم. همسرم به من تهمت زده و از او شاکی هستم.

در پایان جلسه قضات وارد شور شد تا درباره این پرونده اظهار نظر کند.

م مشایی

Related post