نشل،شکار ممنوع شد

 نشل،شکار ممنوع شد

منطقه زیستگاهی ۳۰ هزار هکتاری نشل شهرستان آمل به‌عنوان منطقه جدید شکار ممنوع در استان مازندران معرفی شد.

زیستگاه‌هایی که از لحاظ جمعیت و تنوع گونه‌های جانوری از شرایط ویژه‌ای برخوردار هستند با انجام روال اداری و پیگیری به جمع مناطق چهارگانه افزوده می‌شوند.

در استان مازندران تاکنون ۱۱ منطقه شکار ممنوع با مساحت ۲۵۰ هزار هکتار داشتیم که با اضافه شدن این منطقه شکار ممنوع در آمل به ۱۲ منطقه با مساحت ۲۸۰ هزار هکتار افزایش یافت.

 

م مشایی

Related post