نقش نماینده ی آمل در عزل و نصبهای اخیر ادارات

 نقش نماینده ی آمل در عزل و نصبهای اخیر ادارات

دکترعبدالعلی تقی زاده رییس چند دوره ستاد دکتر رضا حاجی پور :
سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان آمل و ۷ مدیری که اخیرا در ادارات آمل منصوب شدند حتی یک روز هم فعالیت انتخاباتی در ستاد دکتر حاجی پور نداشته اند

دکتر عبدالعلی تقی زاده درباره تغییرات روسای برخی از ادارات شهرستان آمل توضیح داد : نماینده مردم شریف آمل برعهدی که با مردم بسته، پایبند است و نگاه خود خواهانه شخصی، باندی و طایفه ای در انتصاب مدیران را جفا بر این عهد می داند.

وی ادامه داد: در ماه های اخیر ۷ مسوول ، روسای ادارات محیط زیست، اراضی کشاورزی، اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی ، اداره دارایی، مرکز تحقیقات برنج، دانشگاه آزاد، اداره تعاون روستایی تغییر کرده اند که هیچ کدام از این عزیزان عضو ستاد انتخاباتی دکتر حاجی پور نبودند .
وی با بیان اینکه نماینده مردم آمل دخالتی در انتصابات مدیران اجرایی ندارد، خاطر نشان کرد : معمولا در عزل و نصب مدیران از نمایندگان نظر خواهی میشود که تاکنون دکتر حاجی پور هم نظر ارشادی خود را برای انتخاب مدیران متخصص و متعهد در شهرستان آمل اعلام کرده است.
تقی زاده تصریح کرد :درباره سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان آمل نیز ایشان هیچ فعالیتی در ستاد دکتر حاجی پور نداشته اند و انتصاب ایشان هم براساس تصمیم دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده است ، البته تا جاییکه من شنیده ام دکتر رمضانی سرپرست جدید شبکه ۸سال در یک حوزه معاونت حساس شبکه بهداشت آمل فعالیت داشته اند و رزومه و تجربه خوبی دارند.
وی اضافه کرد : مبنای دکتر حاجی پور ، خدمت به مردم در راستای اهداف انقلاب اسلامی ونظام جمهوری اسلامی؛ منویات مقام معظم رهبری ومدیریت جهادی است و در این راه قطعا از هر مدیر متخصص و انقلابی که دغدغه خدمت به مردم داشته باشد حمایت می کند، از نگاه دکتر حاجی پور فعالیت در ستاد انتخاباتی ایشان شرط مدیر شدن نیست، اما به نظر من هر فرد توانمند که همه قابلیت های مدیریتی را برای خدمت دارد، عضویتش در ستاد انتخاباتی نباید مانع انتصابش برای خدمت به مردم شود .

ونوشه عزیزی

Related post