نمایشگاه عفاف و حجاب در لاریجان

 نمایشگاه عفاف و حجاب در لاریجان

آمل امروز:

نمایشگاه عفاف و حجاب در لاریجان به همت زهره منصوری لاریجانی دبیر کارگروه عفاف و حجاب بخش لاریجان آمل،فرماندهی انتظامی لاریجان،

شهرداری گزنک بخشداری و سپاه لاریجان به صورت یک روزه برگزار شد که مورد استقبال مردم قرار گرفت.

م مشایی

Related post