چند پرسش ساده از شورای شهر

 چند پرسش ساده از شورای شهر

به قلم: قدرت الله حسن زاده

شورای شهر آمل کار خود را در ۱۵ مرداد آغاز کرد و درابتدای راه، با کنار گذاشتن مهندس حمید هاشمی شهردار آمل ، مهندس علی داوودی را به عنوان سرپرست منصوب نمود.

بر اساس ماده یک قانون وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر، این حق مسلم اعضای هر دوره است که پس از رسمیت یافتن کار خود، نسبت به معرفی فرد واجد شرایطی به عنوان شهردار اقدام کنند.
از این سو، نگارنده نیز مانند هر شهروند آملی، حق دارد تا نسبت به سرنوشت زادگاه خود، انتخابها و عملکرد شورای شهر، که از درون آرای همین شهروندان، در آن جایگاه قرار گرفته اند حساس باشد، تا مبادا در سکوت و بی اعتنایی مرسوم، انتخابهای نادرست گذشته و حوادث نامیمونی که از آن گزینش ها بر سر این شهر مظلوم رفته است، تکرار شود. نگارنده جز دکتر فرزین محمودی، دیگر اعضای شورای ششم را نمی شناسد و با سوابق شغلی، توانایی و کفایتشان در اداره امور آشنایی ندارد، اما انتظار دارد با عبرت گرفتن از سرنوشت آنان که پیش از ایشان آمدند و بر این صندلی موقت قدرت تکیه زدند؛ و در پایان راه، اکثرا بی نام نیکی- ناگریز به ترک آن شدند، خود را موظف به پاسخگویی به پرسش های شهروندان بدانند و آن گونه که شایسته نام، تاریخ و موقعیت صنعتی آمل و مردم شریف آن است به خدمت بپردازند.
شاید اعضای محترم شورای محترم ششم آمل می دانند یا شنیده اند، که در کشورهای پیشرفته اروپایی، که شوراها سابقه ای دیرینه در آنها دارند، هنگام انتخاب یا کنار گذاشتن یک مدیر مهم شهری مانند شهردار. شورای شهر با انتشار اطلاعیه ای دلایل متقن خود را به طور واضح و شفاف، به اطلاع افکار عمومی می رساند، تا از هرگونه سوء برداشت شخصی، جناحی یا طرح چرایی ها و شبهات در جامعه جلوگیری کند. همچنین کارنامه فرد جانشین را به نظر شهروندان می رساند تا مردم با سوابق و عملکرد وی آشنا شوند. این نوع رفتار، در واقع احترام به آرای شهروندان و شعور آنان است. و اثبات این حقیقت که تصمیمات مهم شهری از این دست، بدون اطلاع شهروندان و در اتاق های در بسته گرفته نمی شود.
برای نگارنده، مانند بسیاری از همشهریای آملی، چند پرسش ساده وجود دارد که انتظار می رود شورای شهر، در راستای تنویر افکار عمومی، و قائل بودن به این نظر که آگاهی و دانستن حق همه مردم است، به این سوالات، پاسخ هایی مستدل و شفاف بدهد.

همان طور که پیشتر گفته شد، انتخاب شهردار، نخستین اولویت اعضای شورا پس از رسمیت یافتن کار آنان است، اما کنار گذاردن شهردار جوانی که طی یک سال و نیم گذشته، صادقانه و با اخلاص مشغول خدمت بود. و با ارائه طرح های جامع، و تلاش زایدالوصف در حال انجام و اجرای پروژه های شهری بود، با کدام دلیل و منطق و بر اساس کدام ضرورت انجام پذیرفته است؟
شهردار جوانی که بر آمده از خانواده ای اصیل، فرهنگی و خدمتگزار و شناخته شده در سطح استان بود، و بر خلاف بسیاری از کسانی که براین صندلی تکیه زدند، هیچ لکه سیاهی یا اما و اگری، پیش از آمدن و پس ازرفتنش، در کارنامه وی دیده نمی شود. شهرداری که اگر به همان روال که پیش می رفت می ماند، در یک بازه زمانی چهار ساله می توانست آملی متفاوت را شکل دهد و سومین شهرداری باشد که نامش به یادگار در تاریخ این شهر بماند.

پرسش دوم- فرد واجد شرایط اعضای محترم شورای ششم، باید دارای چه ویژگی ها و شاخصه هایی باشد که شایستگی نشستن بر صندلی شهرداری را داشته باشد؟
بی شک اعضای شورای شهر آمل نیک می دانند که آنها وارث دوره های پر تنش و نامیمونی هستند که حتی سخن گفتن و به خاطر آوردن آنها، موجب تکدر خاطر هر آملی فرهیخته و آگاه به امور می شود. و همچنین خوب می دانند که خود ایشان در یکی از کم فروغ ترین انتخابات چهار دهه گذشته، با کم ترین آرای واجدین شرایط رای دادن، و عمدتا به واسطه حمایت جناحی از جناحین اصولگرا، موفق به راهیابی به شورای شهر شده اند.

پس برای اثبات توانایی خود و اعتبار جریانی سیاسی که از آنها پشتیبانی نموده است، می بایست دو چندان بیشتر مواظب رفتار و عملکرد خود باشند. اعضای شورای ششم خوب می دانند که آمل با سابقه ای تاریخی و فرهنگی و اهمیتی که به لحاظ صنعتی یافته است ، طی دهه های گذشته ، به واسطه مدیریت های ناکار آمد عقب نگه داشته شده است و اکنون که با طرح های در حال اجرای شهردار کنار گذاشته شده، نوید روزهای آفتابی را داده، نیازمند حضور شهرداری مقتدر، با کفایت و کاربلد با سابقه ای پر بار است تا بتواند این شهر مظلوم را به سر منزل مقصود برساند. نه مانند بسیاری از آنان که بر صندلی شهرداری تکیه زدند و با اجرای حرکات نمایشی و گفتار بی عمل، سعی کردند صرفا با استخدام نورچشمی هایی رضایت عده ای خاص را جلب کنند. تاجایی که امروزه بیشتر درآمدهای شهرداری آمل، صرف دادن حقوق به پرسنلهای رسمی و غیررسمی می شود که به گفته آگاهان چندبرابر ظرفیت آن شهرداری است.

آملی ها…….

آملی ها طالب شهرداری دل سپرده اند که شیفته خدمت باشد نه سر سپرده ای تشنه قدرت.
شهرداری مقتدر یا ضعیف ، نخستین محک برای تشخیص علاقه مندی اعضای شورای ششم، برای آملی آباد، یا شهری ایستا است.
نگارنده انتظار دارد شورای ششم، با پاسخگویی به پرسش های وی که سوال بسیاری از همشهریان آملی است میزان وفاداری خود را به آرای مردمی که آنان را برگزیده اند نشان دهند و شهرداری مقتدر را برای خدمت برگزینند.

قدرت الله حسن زاده
روزنامه نگار ، نویسنده، پژوهشگر-

ونوشه عزیزی

Related post