کشتی نام آمل را جهانی خواهد کرد

 کشتی نام آمل را جهانی خواهد کرد

آمل امروز: 

فردین هدایتی،دارنده مدال طلای کشتی فرنگی جوانان کشور،در وزن ۱۳۰ کیلوگرم،امروز میزبان جمع کثیری از مسئولین شهری و ورزشی آمل بود.

در این دیدار صمیمانه،فرماندار و نماینده آمل با اهدای هدایایی از این جوان نام آور آملی تقدیر کردند.

بابک بهمنی رئیس هیأت کشتی آمل عنوان کرد:

بیشترین سهم کشتی ایران برای مازندران و بیشترین تعداد کشتی گیر مازندران،از آن آمل می باشد.

ما در یک ماه گذشته ۸ مدال کسب کردیم.

هم در فرنگی و هم در آزاد نماینده داریم.

در هر رده سنی حرف برای گفتن داریم. کشتی گیران آملی نام آمل را جهانی خواهند کرد و در این عرصه افتخار ها خواهند آفرید.

م مشایی

Related post