کوچه امامزاده ابراهیم یا کوچه وعده ها؟!

 کوچه امامزاده ابراهیم یا کوچه وعده ها؟!

اختصاصی آمل امروز/۲۶اسفند سال ۱۳۹۵ یعنی دقیقا دو ماه پیش از انتخابات شورای شهر سال ۱۳۹۶، نمونه طرح تهیه شده برای ساماندهی و پیاده راه سازی کوچه امام زاده ابراهیم آمل، از طرف یکی از اعضای شورا که کاندیدای دوره ی بعدی هم بود، ارائه شد.

طرحی که به گفته ی بعضی منتقدین بسیاری از موارد در آن در نظر گرفته نشده بود از جمله اینکه امامزاده ابراهیم محلی برای تجمعات مذهبی مردم شهر و دسته روی در مراسم مختلف است که در طرح ارائه شده با عرض کم کوچه، فکری به حالش نشده بود. برخی نیز از نوع معماری آن انتقاد کرده و گفته اند شباهتی به معماری ایرانی ندارد.

در این طرح، فضایی برای پارک ماشینها در نظر گرفته نشده بود و البته با اولین پارکینگ هم بسیار فاصله داشت که این خود از معایب اصلی این طرح به شمار میرفت!
با همه ی انتقادات و تمجیدها، طرح ارائه شده، در همین حد ماند و به مرحله ی اجرا نرسید.

تا تابستان ۹۸ که اعضای شورا به همراه شهردار و بعضی مسئولین کلنگ اجرای طرح را کوبیدند و طرح در حد ستونهای آهنی اجرا شد !!!

اجرایی شدن این طرح نه تنها به زیبایی کوچه نیفزود بلکه با نیمه کاره رها شدنش داد اهالی و عابرین را در آورده است. با هر بارانی جویهای آب در چاله های ناشی از خراب شدن آسفالت، درست میشود . با ستونهایی که اجرا شد و تابلوی مغازه ها برای یکپارچه سازی کنده شد، تقریبا دید عابر برای خرید به حداقل رسید.

غول دو پایی که سر کوچه نصب شد تا زیبایی آن دلبری کند برای عابرین، امروز جز دافعه چیزی ندارد. دروازه ای که کامل امامزاده را پوشانده است و اگر رهگذری نا آشنا باشد، نمیتواند حتی حدس هم بزندکه انتهای این کوچه شاید امامزاده ای باشد …

این طرح در نمونه ی ارائه شده دوطرفه و حداقل با ظاهری زیبا بود که اکنون تنها یک طرف آن در حد ستون های آهنی به اجرا در آمد.

اهالی وکسبه محل بارها به شورا مراجعه کردند تا بلکه راهی برای خلاصی از این دردسر بیابند اما کسی پاسخگو نبود چون تا انتخابات دوره بعدی هنوز وقت مانده بود !

۲۴ تیر۱۳۹۹ دوباره طرحی با عنوان ساماندهی محور ورودی امامزاده ابراهیم آمل رونمایی شد!!! که باز هم انتقاداتی از نظر زیبایی و ناهمگونی به همراه داشت و نکته ی جالب این بود که عضو ارائه دهنده ی طرح وعده داده بود تا انتهای اردیبهشت و اوایل خرداد، اجرای طرح به پایان میرسد این در حالیست که وضعیت اسفبار کوچه امامزاده ابراهیم از تابستان ۹۸ تا امروز، اردیبهشت ۱۴۰۰، هیچ تغییری نکرده است.

راه را اشتباه نرفته ایم اگر بگوییم پنجمین دوره شورای شهر آمل، تنها شورای وعده ها بود. اعضایی متخصص که در حد طرح و پلان های زیبا و غیرکاربردی ماندند و هیچ دفاعی از عملکرد خود نخواهند داشت. این طرح تنها نمونه ای از طرحهای ارائه شده ی این دوره بود که در حد طرح و حرف ماند …

گذشته است دورانی که چند ماه قبل انتخابات هر دوره، اعضا با طرحهای زیبا خودنمایی می کردند .
مردم امروز مطالبه گر، ریزبین و عاقلانه و به دور از احساسات انتخاب خواهند کرد

به اعضای محترم باید گفت: به عمل کار برآید، به سخندانی نیست!

 

ونوشه عزیزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ونوشه عزیزی

Related post