Tags : آمل

کوچه امامزاده ابراهیم یا کوچه وعده ها؟!

اختصاصی آمل امروز/۲۶اسفند سال ۱۳۹۵ یعنی دقیقا دو ماه پیش از انتخابات شورای شهر سال ۱۳۹۶، نمونه طرح تهیه شده برای ساماندهی و پیاده راه سازی کوچه امام زاده ابراهیم آمل، از طرف یکی از اعضای شورا که کاندیدای دوره ی بعدی هم بود، ارائه شد. طرحی که به گفته ی بعضی منتقدین بسیاری از […]Read More

قدرت الله حسن زاده؛زنده کننده تاریخ معاصر

گفت و گو با استاد قدرت الله حسن زاده به مناسبت انتشار تازه ترین اثر فاخر ایشان استاد قدرت الله حسن زاده از جمله مفاخر و مشاهیر شهرستان آمل است که به حق باید ایشان را «زنده کننده تاریخ معاصر» این شهر کهن نامید . روزنامه نگار و پژوهشگری پیشکسوت، که در کار نامه بیش […]Read More