Tags : تاریخ آمل

قدرت الله حسن زاده؛زنده کننده تاریخ معاصر

گفت و گو با استاد قدرت الله حسن زاده به مناسبت انتشار تازه ترین اثر فاخر ایشان استاد قدرت الله حسن زاده از جمله مفاخر و مشاهیر شهرستان آمل است که به حق باید ایشان را «زنده کننده تاریخ معاصر» این شهر کهن نامید . روزنامه نگار و پژوهشگری پیشکسوت، که در کار نامه بیش […]Read More