Tags : خیابان شهرداری آمل،پل معلق آمل،پل دوازده چشمه آمل

پیاده راه سازی قسمت های کلیدی آمل

قسمت های اصلی و کلیدی آمل پیاده راه میشود. سرپرست شهرداری آمل از طرح «پیاده راه» هسته مرکزی شهر با هدف حفظ هویت تاریخی مرکز شهر، کاهش بار ترافیکی، افزایش تعاملات اجتماعی، کمک به رونق بازار و ایجاد فضای با نشاط برای شهروندان خبر داد. مقدس با ابراز نارضایتی از افزایش تعداد پارکینگ ها در […]Read More