Tags : زیبایی های آمل/پلور،پلور،پلور فرزند مازندران

زیبایی های آمل/پلور

اختصاصی آمل امروز: از زیبایی های بی نظیر جاده هراز و شهر آمل میتوان از منطقه کوهستانی-گردشگری پلور نام برد که به علت واقع شدن در ارتفاع ۲۳۰۰ متری از سطح دریا،نزدیکی به تهران،آب و هوای فوق العاده مطبوع و منظره های بکر و چشمنوازش همواره پذیرای خیل عظیم گردشگران و مسافران است. پلور از […]Read More