Tags : شورا

نارسایی مدیریت شهری از نگاه متخصص مدیریت دولتی

به مناسبت روز شوراها نارسایی مدیریت شهری درود بر شما امیدوارم حالتان خوب باشد فلسفه ایجاد شوراها مشارکت شهروندان، خرد جمعی، پیگیری مطالبات، مشکلات و مسایل مردم است. وظیفه اعضای شورا هم، مشورت، نظارت و خط مشی گذاری برای شهر و شهرداری می باشد. شاید هر شهر مدل خاص خود را دارد اما در آمل، […]Read More