Tags : عوارض آروغ،فرماندار آمل

عوارض آروغ

 آمل امروز: روزگاری ، پادشاهی برای پر کردن خزانه بفکر ایجاد عوارض جدید افتاد اما خب از نتیجه اینکار ، دلنگران بود که نکند شورشی ، اعتراضی بوجود بیاید پس مشاور پادشاه دست به حیله ای زد و درکنار تمامی بند های عوارض یک بند ایجاد نمود ، بنام #عوارض_آروغ پس از نشر لیست عوارض […]Read More