Tags : مامور بدرقه

محاکمه سه سرباز و یک مامور بدرقه به خاطر قتل

آمل امروز/ زندانی جوان وقتی با باز شدن پا بندش هنگام سوار شدن به ماشین حمل زندانیان برای رفتن به دادگاه پا به فرار گذاشت فکر نمیکرد تا دقایقی دیگر زیر مشت و لگدهای سه سرباز و یک مامور بدرقه نفس های آخرش را خواهد کشید. این حادثه نخستین روزهای دی سال قبل در نزدیکی […]Read More