تجاوز به دختران جوان در جوی آب

 تجاوز به دختران جوان در جوی آب

آمل امروز/

پسر جوانی که حوالی مترو باقری پرسه میزد و با تعقیب دختران جوان و هول دادن آنان در کانال آب به آنان تجاوز میکرد با هوشیاری پدر یکی از شاکیان به دام افتاد و به اعدام محکوم شد.

پانزدهم مرداد ماه ۹۶ با شکایت مردی که همراه دختر ۱۶ ساله اش به نام نیلوفر به پلیس آگاهی رفته بود تحقیقات در این زمینه آغاز شد.

پدر این دختر از پسری که دخترش را آزار داده بود شکایت کرد. دختر نوجوان گفت: عصر بود که از متروی شهید باقری پیاده شدم تا به خانه مان بروم، اما همان موقع یک پسر جوان با موتور راهم را بست. او مرا به داخل جوی آب هل داد. داخل جوی آب افتاده بودم که او مرا آزار داد. به دنبال شکایت دختر نوجوان تلاش برای ردیابی پسر شیطان صفت آغاز شد.

سه روز از این ماجرا نگذشته بود که پدر نیلوفر با پلیس تماس گرفت و گفت احتمالا پسر شیطان صفت را پیدا کرده است. وی گفت: چند روزی بود در حوالی متروی شهید باقری پرسه می‌زدم تا شاید پسر شیطان صفت را پیدا کنم که با پسر جوانی روبه رو شدم او با موتور در همان حوالی چرخ می‌زد. من او را تعقیب کردم و متوجه شدم مزاحم یک زن جوان شده است و سعی دارد این زن را به داخل جوی آب هل دهد.

با اطلاعاتی که این مرد به پلیس داد بلافاصله ماموران در محل حاضر شدند و پسر ۱۹ ساله را بازداشت کردند که در پی آن وی به جرم سیاه خود اعتراف کرد.

وقتی نظریه پزشکی قانونی تجاوز به عنف را به دختر نوجوان تایید کرد، دو دختر دیگر نیز شناسایی شدند. یکی از این دختران گفت: پسر جوان مرا به داخل جوی آب هل داد. او مرا تهدید کرد تا سرو صدا نکنم. اما وقتی مقاومت مرا دید پیراهنی را که همراه داشت دور گردنم پیچید تا مرا خفه کند. من تسلیم خواسته شوم او شدم.

پسر جوان تهدیدم کرد تا زمانی که سوت نزده است از جوی آب خارج نشوم. او مرا رها کرد و من از داخل جوی آب بیرون آمدم. اما از ترس آبرویم شکایتی نکردم. ولی وقتی از طریق رسانه‌ها متوجه شدم وی دستگیر شده است شکایتم را مطرح کردم. دختر دیگری نیز گفت: دقایقی را در جوی آب با پسر شیطان صفت گلاویز بودم و مقاومت می‌کردم، اما او زورش بیشتر بود این پسر تهدیدم کرد و توانست من را تسلیم خودش کند.

در حالی که پزشکی قانونی تجاوز به دو شاکی دیگر را تایید نکرده بود پسر شیطان صفت در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری محاکمه شد. در جلسه دادگاه دختر ۱۶ ساله در حالی که اشک می‌ریخت گفت: این ماجرا تاثیر بدی در روحیه ام گذاشته است. در این مدت خانواده ام مبلغ زیادی هزینه کرده اند تا بتوانم به زندگی عادی برگردم.

من حتی برای بیرون رفتن از خانه ام ترس و وحشت دارم. امروز به بهانه رفتن به دکتر از مدرسه ام مرخصی گرفته ام، چون نمی‌توانم واقعیت را به دوستانم و معلمانم بگویم. به همین دلیل برای این پسر حکم اعدام می‌خواهم. سپس پسر شیطان صفت در جایگاه ایستاد و گفت:من این دختر را آزار نداده ام، اما قبول دارم از او سرقت کرده ام.

پسر شیطان صفت وقتی با اصرار خانواده شاکی برای اعدام روبه رو شد به پای آن‌ها افتاد و خواست تا او را ببخشند. در پایان جلسه قضات دادگاه وارد شور شدند و پسر را به اعدام، ۱۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند. بنابر این گزارش؛ دیروز این حکم در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد.

Related post

1 Comment

  • خدا لعنتشون کنه

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.