سه مدال طلا برای مرادی در وزنه‌برداری قهرمانی جهان

 سه مدال طلا برای مرادی در وزنه‌برداری قهرمانی جهان

سهراب مرادی بازهم برای وزنه برداری ایران افتخار آفرید.

سهراب مرادی وزنه بردار دسته ۹۶ کیلوگرم تیم ملی ایران موفق شد اولین مدال طلای ایران در رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان در عشق آباد ترکمنستان را به دست آورد.

سهراب مرادی وزنه بردار کشورمان در دسته‌ی ۹۶ کیلوگرم در اولین حرکت یک ضرب وزنه ۱۸۱ کیلوگرم را مهار کرد سپس در دومین حرکت یک ضرب موفق به مهار وزنه ۱۸۶ کیلوگرم نشد تا در سومین حرکت یک ضرب وزنه ۱۸۶ کیلوگرم را مهار کند و رکورد دنیا را به نام خود به ثبت برساند.

این در حالی است که امیرحقوقی دیگر وزنه بردار کشورمان در دسته‌ی ۹۶ کیلوگرم در اولین حرکت یکضرب وزنه ۱۶۱ کیلوگرم را مهار کرد سپس در دومین حرکت یکضرب وزنه ۱۶۷ کیلوگرم را به ثبت رساند و در سومین حرکت یکضرب موفق به مهار وزنه ۱۷۱ کیلوگرم نشد.

سهراب مرادی در حرکت دو ضرب هم توانست با مهار وزنه ۲۳۰ کیلوگرمی ضمن شکستن رکورد جهانی وزنه برداری توانست طلای دو ضرب را هم مال خود کند. ضمن اینکه سهراب با مجموع ۴۱۶ کیلوگرم توانست طلای مجموع را هم از آن خودش کند.

این در حالی است که امیر حقوقی دیگر وزنه بردار ایران وزنه های ۲۰۱  و ۲۰۷ را مهار کرد اما در مهار وزنه ۲۱۳ ناکام بود و نتوانست آن را بالای سرش ببرد.

Related post

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.