پیاده راه سازی قسمت های کلیدی آمل

 پیاده راه سازی قسمت های کلیدی آمل

قسمت های اصلی و کلیدی آمل پیاده راه میشود.
سرپرست شهرداری آمل از طرح «پیاده راه» هسته مرکزی شهر با هدف حفظ هویت تاریخی مرکز شهر، کاهش بار ترافیکی، افزایش تعاملات اجتماعی، کمک به رونق بازار و ایجاد فضای با نشاط برای شهروندان خبر داد.
مقدس با ابراز نارضایتی از افزایش تعداد پارکینگ ها در آمل با بیان اینکه با مطالعات انجام شده ۵ الگو و مسیر جایگزین برای مسیر سواره طراحی و پیش بینی شده کرده است، گفت: از میان این مسیرها بهترین مسیر و روش با مشورت اعضای شورای شهر انتخاب می‌شود تا بهترین مسیر با کمترین ترافیک و عوارض برای شهروندان برگزیده و اجرا شود.

سرپرست شهرداری آمل اضافه کرد: در این طرح مسیر پل دوازده چشمه، پل معلق، خیابان انقلاب، کوچه‌های شرقی و غربی شهرداری پیاده راه خواهد شد.

Related post

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.