م مشایی

کیوان امام در دادگاه چه گفت

شهریور ۱۳۹۹ جنبش توییتری گروهی از دختران جوان که در آن از تجاوز فردی به نام کیوان امام وردی معروف به کیوان امام به خود خبر دادند،همه را در شوک فرو برد. بلافاصله با تلاش کاراگاهان پلیس وی دستگیر و به دام افتا. کامران امام در نخستین جلسه دادگاهش چه گفت؟ نخستین جلسه رسیدگی به […]Read More